Konsultacja rodzinna

Konsultacja rodzinna prowadzona przez dwoje terapeutów
75 min
250 zł
Konsultacja rodzinna prowadzona przez jednego terapeutę
75 min
220 zł

Konsultacja pary

Konsultacja pary prowadzona przez dwoje terapeutów
75 min
250 zł
Konsultacja pary prowadzona przez jednego terapeutę
75 min
220 zł

Konsultacja indywidualna

Terapeuta z certyfikatem psychoterapeuty PTP
50 min
150 zł