Konsultacja rodzinna

Konsultacja rodzinna prowadzona przez dwoje terapeutów
75 min
250 zł

Konsultacja pary

Konsultacja pary prowadzona przez dwoje terapeutów
75 min
250 zł

Konsultacja indywidualna

Terapeuta w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty PTP
50 min
100 zł
Konsultacja uzależnienia i współuzależnienia
50 min
120 zł