Konsultacja rodzinna

Konsultacja rodzinna prowadzona przez dwoje terapeutów
75 min
250 zł
Konsultacja rodzinna prowadzona przez jednego terapeutę
75 min
220 zł

Konsultacja pary

Konsultacja pary prowadzona przez dwoje terapeutów
75 min
250 zł
Konsultacja pary prowadzona przez jednego terapeutę
75 min
220 zł

Konsultacja indywidualna

Terapeuta w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty PTP
50 min
100 zł
Terapeuta z certyfikatem psychoterapeuty PTP
50 min
150 zł
Individual consultation in English/Konsultacja indywidualna w języku angielskim
50 min
150 zł
Konsultacja uzależnienia i współuzależnienia
50 min
120 zł